Stłuczka nie z twojej winy a odszkodowanie

Nawet najbardziej ostrożni kierowcy mogą ulec wypadkowi nie ze swojej winy. W wyniku lekkomyślności albo zwykłej brawury czy nieszczęśliwego splotu okoliczności, możemy stać się w każdej chwili ofiarą wypadku drogowego. Co zrobić, jeśli będziemy uczestniczyć w stłuczce, ale nie my będziemy sprawcą? Czy w takim przypadku można dochodzić odszkodowania?

Kto jest winny?

W przypadku stłuczki należy w pierwszej kolejności ustalić, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. W tym celu można wezwać policję na miejsce zdarzenia drogowego. Jest to obowiązkowe, jeśli w wypadku ucierpieli ludzie.

Bywa też, że sprawca kolizji drogowej nie kwestionuje swojej winy i bierze ją na siebie. W takim przypadku należy spisać oświadczenie sprawcy wypadku komunikacyjnego, w którym kierowca potwierdzi wyłączną i całkowitą winę leżącą po jego stronie. Sprawca powinien w swoim oświadczeniu wpisać dokładną datę i miejsce zdarzenia, numery rejestracyjne obu pojazdów, marki i ich modele oraz numer polisy OC. Oświadczenie sprawcy stłuczki będzie w późniejszym czasie podstawą do ubiegania się o odszkodowanie i o pokrycie szkód z polisy OC sprawcy wypadku drogowego.

Oświadczenie sprawcy wypadku jest weryfikowane dodatkowo przez towarzystwo ubezpieczeń, do którego zwraca się poszkodowany w wypadku z żądaniem pokrycia szkód osobowych czy majątkowych z polisy OC sprawcy. Ubezpieczyciel musi mieć pewność, że jego klient rzeczywiście wiedział, co podpisuje na miejscu wypadku i czy taki był przebieg kolizji, jak w przedstawionym oświadczeniu. Wytyczne dotyczące likwidacji szkody z polisy OC sprawcy można znaleźć w serwisie eksperckim mFind.

Likwidacja szkody

Poszkodowany w kolizji drogowej wnioskuje o likwidację szkody z polisy OC sprawcy. Zakład ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. W tym terminie rzeczoznawca ubezpieczeniowy powinien ocenić wysokość szkody i oszacować odszkodowanie dla poszkodowanych w kolizji. Poszkodowany musi przyjąć kwotę odszkodowania w części bezspornej, ale może też dochodzić dalszych roszczeń. Nie będzie to jedynie możliwe wówczas, gdy pomiędzy poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń sprawcy zostanie zawarta ugoda, na podstawie której poszkodowany zrzeknie się wszelkich roszczeń w przyszłości.

Vote it up
675
Podoba Ci się ten artykuł?Zagłosuj na niego!