Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jak funkcjonuje i jakie korzyści przynosi?

W ostatnich latach Polacy przekonali się, że troska o środowisko naturalne i dbałość o ekologię są wartościami bliskimi wszystkim odpowiedzialnym Europejczykom. Każdy z nas, w większym lub mniejszym stopniu, może podjąć działania zmierzające do ograniczenia  śmieci i zanieczyszczeń, jakie codziennie produkujemy. Warto to zrobić, minimalizując chociażby szkodliwość ścieków i nieczystości, generowanych przez domowników.
 
Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?
 
Funkcjonalna i nowoczesna technologia przydomowych oczyszczalni ścieków, coraz częściej wykorzystywana we współczesnych gospodarstwach domowych, łączy w sobie aspekty mechaniczne i biologiczne. Odpady wygenerowane przez gospodarstwo domowe trafiają do specjalnego zbiornika – zwykle do 3-komorowego pojemnika. Nieczystości podlegają procesowi fermentacji i wstępnej obróbki. Tam następuje wstępne oczyszczenie odpadów przez bakterie tlenowe i beztlenowego. Następny etap obróbki przebiega w złożu filtracyjnym w glebie, gdzie dochodzi do neutralizacji nieczystości.
W sklepach specjalistycznych można znaleźć szeroki wybór urządzeń do przydomowego oczyszczania ścieków.
 
Jakie korzyści przynosi przydomowa oczyszczalnia ścieków?
 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków to nie tylko skuteczny sposób na eliminację generowanych przez gospodarstwo domowe nieczystości, ale również brak nieprzyjemnego zapachu, jaki zazwyczaj towarzyszy czynności opróżniania szamba.
Jakie jeszcze inne cechy wiążą się z działaniem przydomowej oczyszczalni ścieków?
 
prostota funkcjonowania;
gwarancja na użytkowanie urządzenia na 20 lat;
niezawodność;
wysoki stopień automatyzacji – nowoczesna technologia sprawia, że zakres prac dokonywanych przez człowieka jest ograniczony do minimum;
uniwersalność – domowe oczyszczalnie ścieków mogą być instalowane wszędzie, niezależnie od poziomu wód gruntowych czy rodzaju gleby.
 
Więcej informacji na temat funkcjonowania domowej oczyszczalni ścieków, a także ceny takiego rozwiązania można znaleźć na stronie http://traidenis-pol.com.pl.
Domowa oczyszczalnia ścieków jest bardzo dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla gospodarstwa składającego się z 4-5 osób, usytuowanego na terenach o zabudowie rozproszonej, gdzie nie ma systemu kanalizacyjnego, a domownicy musieli korzystać do tej pory z tradycyjnego szamba. Osoby zainteresowane oczyszczalniami biologicznymi HNV mogą poczytać więcej na ten temat na stronie http://traidenis-pol.com.pl/oczyszczalnie-biologiczne.
 
Materiał Partnera
Vote it up
175
Podoba Ci się ten artykuł?Zagłosuj na niego!