Pożyczki dla bezrobotnych

Pożyczki pozabankowe najczęściej są udzielane obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 21 lat i nie przekroczyli 73 lat. Ważne jest też odpowiednie zabezpieczenie finansowe, np. stała praca bądź inny regularny dochód, np. z wynajmowania nieruchomości.
 
Pożyczka pozabankowa szansą dla bezrobotnych?
 
Osoby bezrobotne nie mają szansy dostać kredytu w banku. Brak zatrudnienia dyskwalifikuje je jako tych, którzy nie mają środków na spłatę zobowiązania finansowego. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje jedynie osobom, które przepracowały co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie dla bezrobotnych. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę, od której były odprowadzane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne. Wysokość zasiłku jest jednak na tyle niewielka, że wystarcza jedynie na pokrycie najważniejszych wydatków. Każdy bank przed udzieleniem kredytu wymaga zaświadczenia o dochodach lub też wyciągu z konta, który potwierdza regularne wpływy (inne niż zasiłek dla bezrobotnych). Niektóre z instytucji pozabankowych udzielają pożyczek osobom bez zatrudnienia. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jakie są rzeczywiste zasady zaciągnięcia takiego zobowiązania. Treść reklam może niestety znacząco odbiegać od rzeczywistości. Należy uważać na to, by nie podawać swoich danych, jak PESEL, nieznajomym osobom podającym się za pośredników. Każda wiarygodna instytucja pozabankowa znajduje się pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Należy sprawdzić, czy taki potencjalny pożyczkodawca jest wpisany na listę zatwierdzoną przez KNF. Firmy będące pod jej nadzorem zazwyczaj wymagają uwierzytelnienia poprzez wpłatę 0,01 zł z rachunku bankowego, na który ma zostać przelana pożyczka (źródło: smartpozyczka.pl). Wszelkie dane wpisywane na ich stronie internetowej są odpowiednio chronione. W przeciwnym wypadku nie mogłyby funkcjonować na rynku pożyczkowym.
 
Zasady przyznawania chwilówek
 
Większość chwilówek jest jednak dostępna jedynie dla osób, które mogą poświadczyć swoje zatrudnienie. Taką pożyczkę można wziąć online bądź uzyskać poprzez wysłanie SMS-a. Największa część ofert jest skierowana do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej będących w wieku od 21 do 73 lat. Zazwyczaj wymagane jest od nich oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu. Pożyczkobiorcy nie mogą być wpisani do rejestru dłużników w BIK (Biurze Informacji Kredytowej) ani też w BIG (biurach informacji gospodarczej). Termin, w którym należy uregulować zobowiązanie wybiera się samodzielnie, najczęściej za pomocą suwaka na stronie internetowej pożyczkodawcy. Wysokość pożyczek oscyluje w granicach 200 zł do 3000 zł, a niekiedy nawet 5000 zł. Wiele instytucji pozabankowych różnicuje ich wysokość pod względem tego czy ktoś jest ich nowym klientem czy też korzystał już z usług danej firmy. Ważne jest, aby sprawdzić, ile wynosi całkowity koszt spłaty zobowiązania. Niektórzy pożyczkodawcy oferują bezpłatne pożyczki dla nowych klientów. Spłacają więc oni jedynie równowartość kwoty, którą otrzymali na podany rachunek bankowy. Kolejnym plusem skorzystania z pożyczki po raz pierwszy jest możliwość przedłużenia spłaty o okres równy temu, na który zostało podjęte pierwsze zobowiązanie. To przydatne w sytuacji, kiedy uregulowanie zobowiązania nie jest możliwe w pierwotnie określonym terminie. Z kolei osoby, które już korzystały z usług konkretnej instytucji parabankowej często mają szansę uzyskać tzw. pożyczkę refinansującą. Cała kwota jest wtedy przeznaczana na spłatę pierwszej pożyczki. Natomiast czas, w którym należy uregulować tę refinansującą liczy się od momentu podpisania umowy na to zobowiązanie. Całkowity okres na spłatę wydłuża się więc – podobnie jak w przypadku przedłużenia pożyczki, opcji dostępnej dla nowych klientów. Warto zwrócić uwagę na tego typu informacje, a także aktualnie obowiązujące promocje. Dzięki temu można znacząco obniżyć całkowity koszt pożyczki. Zazwyczaj, aby ją uzyskać należy zarejestrować się na stronie internetowej, wypełniając formularz rejestracyjny.
 
Historia wpływów i wydatków
 
Niektóre instytucje parabankowe wymagają przedstawienia sytuacji finansowej przyszłego pożyczkobiorcy. Taka procedura służy temu, aby zabezpieczyć interesy firmy, szczególnie przy wyższych kwotach pożyczek. Potwierdzenie wypłacalności najczęściej jest sprawdzane na podstawie historii rachunku bankowego. Nawet bezrobotni mogą mieć w tym przypadku szansę na otrzymanie dodatkowych pieniędzy. Dochody z pracy za granicą bądź regularnie pozyskiwane wpływy, np. z wynajmu nieruchomości, bywają wystarczającym dowodem na to, że potencjalny pożyczkobiorca jest wypłacalny. Zdecydowanie zwiększa to możliwość uzyskania pożyczki przez bezrobotnego. W zależności od firmy konieczne może być przedstawienie wyciągu bankowego z ostatnich trzech, sześciu bądź dwunastu miesięcy. Ważne, by wpływy były regularne. Pożyczkodawca zwróci uwagę nie tylko na pieniądze, które wpływają na konto, ale także na te, które są wydawane przez przyszłego klienta instytucji parabankowej. Wydatki na rachunki, spłatę innych zobowiązań finansowych, np. kredytów, rat za zakupy i pożyczek, a także debet to cenne informacje. Jeśli w każdym analizowanym miesiącu na koncie osoby ubiegającej się o pożyczkę pozostają środki, których część pozwoli na spłatę raty, decyzja instytucji pozabankowej zapewne będzie pozytywna.
 
Rachunki za media
 
Bezrobotny ma szansę na uzyskanie dodatkowych środków finansowych od firmy udzielającej chwilówek, jeśli ma opłacone rachunki z kilku poprzednich miesięcy. Istotne jest to, że muszą być wystawione na nazwisko osoby, która ubiega się o pożyczkę. Najlepiej, by te zobowiązania były regulowane z konta osobistego potencjalnego pożyczkobiorcy. To kolejny dowód na to, że osoba pozostająca aktualnie bez pracy ma środki na to, by regulować swoje zobowiązania.
 
Oszczędności
 
Oszczędności znajdujące się na koncie kogoś, kto ubiega się o pożyczkę to następna informacja przemawiająca na jego korzyść. Umiejętne gospodarowanie gotówką jest dowodem na to, że osoba ubiegająca się o pożyczkę w instytucji parabankowej spłaci swoje zobowiązanie w terminie. Nawet w przypadku utraty dochodu najprawdopodobniej będzie miała z czego uregulować kolejne raty. Dzięki oszczędnościom przeżyje okres bez pracy bądź też nagłą sytuację, która wpłynie na zmniejszenie środków pieniężnych na jej koncie.
 
Materiał Partnera
Vote it up
299
Podoba Ci się ten artykuł?Zagłosuj na niego!