Pożyczka na założenie firmy – czy to jedyne rozwiązanie?

Osoby planujące otwarcie firmy nie zawsze posiadają wystarczające fundusze na start. Wówczas pojawia się pytanie o to, jak uzyskać potrzebne finansowanie. Okazuje się, że możliwości jest kilka. Poznaj je, jeżeli masz w planach założenie działalności gospodarczej.
 
Firmy w Polsce w liczbach – ile nowych firm co roku powstaje na polskim rynku?
 
W 2019 r. w rejestrach CEIDG i KRS pojawiło się 359 101 nowych podmiotów gospodarczych. Rok wcześniej liczba ta była o 18 784 większa[1]. Dane te najlepiej świadczą o tym, że w Polsce nie brakuje osób przedsiębiorczych. Początkujący przedsiębiorcy często jednak stoją przed tym samym wyzwaniem – zastanawiają się, skąd wziąć pieniądze na rozpoczęcie działalności.
 
Jeszcze kilkanaście lat temu to właśnie brak kapitału na start często był hamulcem przedsiębiorczości. Dziś źródeł finansowania, z których mogą skorzystać nowe firmy, jest wiele. Należą do nich m.in.: firmy pożyczkowe, urzędy pracy i programy unijne, crowdfunding oraz fundusze venture capital. Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady.
 
Pożyczka z firmy pożyczkowej – na jakich zasadach?
 
Na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie zawsze potrzeba dużej kwoty – niektórym osobom wystarcza raptem kilka tysięcy złotych. Pozyskanie tych środków z banku nie zawsze jest jednak możliwe. Z raportu NBP za IV kwartał 2019 r. wynika, że banki od końca 2017 r. zaostrzają politykę przyznawania kredytów dla małych i średnich firm. Trend ten jest widoczny szczególnie w przypadku kredytów krótkoterminowych[2]. Właśnie z tego względu pożyczka z firmy pożyczkowej jest dobrą alternatywą. Jak działają takie pożyczki?
 
Pożyczka z sektora pozabankowego to tzw. „pożyczka online” lub „szybka pożyczka”. Lista firm, które mają w swojej ofercie ten produkt, znajduje się pod adresem https://loanscouter.com/pl/.  Aby otrzymać potrzebne środki, wystarczy tylko:
 • wybrać z rankingu jedną z firm pożyczkowych – oferty firm pożyczkowych różnią się pod względem maksymalnej kwoty pożyczki oraz okresu spłaty,
 • złożyć wniosek – procedura przyznawania pożyczki odbywa się w pełni zdalnie, a odpowiedź na wniosek klient otrzymuje w kilka minut,
 • odebrać pieniądze i przeznaczyć je na cele związane z rozwojem firmy – pozytywna decyzja w sprawie wniosku oznacza, że pieniądze na rachunku bankowym klienta mogą znaleźć się nawet w ciągu 15 minut.
Dobrą wiadomością dla wszystkich osób, które rozważają skorzystanie z oferty firmy pożyczkowej, jest kwestia kosztów. Pożyczkę z firmy pożyczkowej można otrzymać bez dodatkowych kosztów – taka możliwość jest jednak przewidziana tylko dla nowych klientów.
 
Dotacja z urzędu pracy lub instytucji unijnych
 
Osoby zamierzające otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z dofinansowania z urzędu pracy. To jedna z bezzwrotnych i jednorazowych form wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Aby otrzymać środki z powiatowego urzędu pracy, przyszły przedsiębiorca musi spełnić warunki formalne. Urzędnicy wymagają, aby osoba składająca wniosek o dofinansowanie:
 • posiadała status osoby bezrobotnej,
 • nie korzystała w przeszłości z dotacji oferowanych przez urzędy pracy,
 • odbyła staż czy prace użyteczne, na które została skierowana,
 • nie przekroczyła pułapu pomocy de minimis na 3 lata przed złożeniem wniosku,
 • przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadziła firmy.
Jaką kwotę można otrzymać z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej? To zależy od urzędu pracy. Przykładowo urząd pracy w Bydgoszczy proponuje osobom bezrobotnym maksymalnie 25 000 zł tytułem dotacji na otwarcie firmy, a urząd pracy w Gdyni 19 000 zł.
 
Alternatywą dla dotacji z urzędu pracy może być dofinansowanie z instytucji unijnych. Z Funduszy Europejskich można otrzymać środki m.in.: na prowadzenie prac badawczych, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, udział w targach gospodarczych czy zakup niezbędnego sprzętu[3]. Informacje o aktualnych naborach wniosków znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Funduszy Unijnych.
 
Crowdfunding lub fundusze venture capital – jak to działa?
 
W Polsce crowdfunding to zjawisko stosunkowo nowe. Na czym polega crowdfunding? To tzw. finansowanie społeczne, w ramach którego przyszły przedsiębiorca pozyskuje kwotę, którą następnie przeznacza na zrealizowanie swoich biznesowych planów. W zamian darczyńca otrzymuje np. drobny upominek lub zniżkę na zakup produktu, którego wyprodukowanie współfinansował.
 
Pozyskiwanie środków w modelu crowdfundingu jest w pełni legalne. Aby zainteresować potencjalnych inwestorów swoim pomysłem, przedsiębiorca nie musi tworzyć np. własnej strony internetowej – może skorzystać z jednego z serwisów, które służą właśnie do pozyskiwania środków na działalność.
 
Alternatywą dla crowdfundingu mogą być fundusze venture capital. W tym przypadku inwestorem, który angażuje środki w rozwój firmy, nie jest osoba fizyczna, ale wyspecjalizowany podmiot. Ta grupa inwestorów najczęściej jest zainteresowana firmami, które znajdują się we wczesnej fazie rozwoju. Przedsiębiorca może liczyć na:
 • wsparcie finansowe – jest ono ustalane indywidualnie, w oparciu o potrzeby firmy i jej planowany rozwój,
 • wsparcie menedżerskie – pomoc polega m.in. na optymalizacji procesów biznesowych,
 • wsparcie prawne – jeżeli firma ma w planach wejście na rynki zagraniczne i nie chce z tym zwlekać.
W zamian za finansowanie inwestor otrzymuje ustaloną liczbę akcji czy udziałów. Ich wysokość jest uzgadniana indywidualnie między stronami i w głównej mierze zależy od skali udzielonego wsparcia.
 
Materiał Partnera
 
[1] Coig.com.pl, Nowe firmy w Polsce w 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 , 2014 i 2013 roku (dostęp 10.08.2020).
 
[2] Nbp.pl, Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2019 r. (dostęp 10.08.2020).
 
[3] Funduszeeuropejskie.gov.pl, Fundusze dla firm (dostęp 10.08.2020).
Vote it up
96
Podoba Ci się ten artykuł?Zagłosuj na niego!