Kredyt czy likwidacja lokaty?

W każdym momencie życia może wydarzyć się niespodziewana okoliczność, gdy będziemy potrzebowali określonej sumy. Jeśli posiadamy oszczędności w postaci lokaty terminowej, możemy niezwłocznie zlikwidować depozyt i zaspokoić potrzebę finansową. Niestety, będzie się to wiązało z koniecznością zrezygnowania z odsetek, które przysługiwałyby po zakończeniu lokaty, co w przypadku lokat długoterminowych lub o znacznej wartości może stanowić poważną kwotę. Alternatywnym rozwiązaniem może być zaciągnięcie kredytu gotówkowego na stosunkowo krótki okres kredytowania. Czy jest to rozsądne rozwiązanie?

Konsekwencje zerwania lokaty
Środki pieniężne zdeponowane na lokacie terminowej można wycofać w każdym momencie, niezwykle rzadko zdarza się, by bank chciał w pewien sposób utrudnić taką czynność. Jednak z likwidacją lokaty przed upływem jej terminu wynikają pewne konsekwencje, głównie natury finansowej. Największy wpływ na poziom zysku ma oprocentowanie lokat terminowych oraz czas, na jaki zostały zawarte. Przedwczesna likwidacja depozytu wiąże się z niedotrzymaniem umowy i tym samym z utratą odsetek, które zostały wypracowane w czasie trwania lokaty i to niezależnie od tego, czy przedwcześnie zostanie zlikwidowana lokata internetowa, lokata standardowa, czy lokata dynamiczna. Jedynie w przypadku, gdy występuje częstsza kapitalizacja odsetek, można liczyć na częściowy zysk. Tylko niektóre z banków, np. Eurobank, w zależności od rodzaju lokaty wypłacają odsetki według niższych stawek, które i tak nie są w stanie dać pełnego zadowolenia dla klientów.

Koszty kredytu
Decydując się na kredyt gotówkowy należy liczyć się z określonymi kosztami, które powinny zawierać szczegóły oferty. Całkowita kwota do zapłaty będzie uzależniona od oprocentowania oraz okresu kredytowania, warto również zwrócić uwagę na koszty opłat prowizji. Sposobem na obniżenie kosztów kredytu może być znalezienie najbardziej atrakcyjnej oferty spośród propozycji różnych banków. W niektórych sytuacjach zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu gotówkowego może okazać się bardziej korzystnym rozwiązaniem niż przedwczesne zerwanie lokaty. W każdym przypadku należy porównać całkowita kwotę, którą będzie stanowiła koszt kredytu, z wysokością odsetek wynikających z zachowania lokaty terminowej i wybrać opcję korzystniejszą dla danego klienta. Nie znając tych wartości, niezmiernie trudno w jednoznaczny sposób określić, które ze sposobów pozyskania niezbędnych funduszy jest bardziej korzystny z finansowego punktu widzenia.

Vote it up
540
Podoba Ci się ten artykuł?Zagłosuj na niego!