Jak zrobić audyt instalacji fotowoltaicznej

Stale rosnące ceny energii elektrycznej oraz szkody ekologiczne spowodowane cyklem produkcyjnym skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Nie dziwi zatem fakt, że coraz większą popularność zdobywają instalacje fotowoltaiczne. Pracownie architektoniczne już od pewnego czasu uwzględniają w swoich projektach zastosowanie tego typu rozwiązań, choć i w przypadku istniejących obiektów, doświadczona firma jest w stanie poprawnie zainstalować odpowiednie panele.
 
 Instalacje fotowoltaiczne —   profesjonalne wykonanie.
 
 Sukces instalacji fotowoltaicznych wynika z następujących czynników:
 • Dostępność;
 • Szeroka możliwość montażu;
 • Serwis;
 • Oszczędność;
 • Niezależność.
 
 Należy jednak podkreślić, że z uwagi na uwarunkowania techniczne oraz bezpieczeństwo użytkowników prace instalacyjne powinny być wykonywane jedynie przez specjalistów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://inovativ.pl/, gdzie w sposób szczegółowy opisano krok po kroku wszystkie procedury związane z instalacjami fotowoltaicznymi.
 
 
 W świetle obowiązujących przepisów ustawy obowiązek audytu instalacji fotowoltaicznej ciąży jedynie na obiektach publicznych. Gospodarstwa domowe i firmy prywatne nie są objęte tym wymogiem. Warto jednak podkreślić, iż ocena instalacji, przed i po wykonaniu ma na celu między innymi ustalenie warunków ekonomicznych gwarantujących opłacalność całej inwestycji. Innymi słowy, tylko w ten sposób można uniknąć ewentualnych strat finansowych na skutek np. nieprawidłowej mocy systemu poprzez zaniżenie potrzeb obiektu.
 
W skład działań niezbędnych dla popranego działania instalacji wchodzą:
 • Wywiad.
Profesjonalna firma przed rozpoczęciem prac wysyła delegowanego pracownika celem dokonania ogólnej inspekcji budynku, mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w zakresie prowadzonych czynności.
 • Ocena konstrukcyjna.
 Panele układane są na wspornikach tworzących rusztowanie. Nie ma technicznej możliwości instalowania elementów bezpośrednio na dachu. Z tego powodu surowej ocenie podlega wytrzymałość konstrukcyjna powierzchni nośnej, a także związane z tym rozwiązania technologiczne. 
 • Ocena czynników zewnętrznych.
 Warunkiem koniecznym do uzyskania najwyższej wydajności instalacji, jest stopień nasilenie emisji promieni słonecznych. Z tego powodu fachowiec powinien wziąć pod uwagę nie tylko kierunek ułożenia paneli, lecz także stopień ich nachylenia. Jednocześnie brane są pod uwagę wszystkie elementy powodujące zacienienie. W tym miejscu należy rozważyć potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenia systemu przez rosnące w pobliżu wysokie drzewa. Poza niepożądanym cieniem istnieje wysokie ryzyko opadania ciężkich gałęzi, podczas okresowych załamań pogody.
 • Analiza potrzeb.
 Istotna jest sumaryczna informacja dotycząca bieżącego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie bądź firmie. Będzie to miało wpływ na określenie wielkości samej instalacji. Idealnym rozwiązaniem byłaby ilość uzyskanej mocy, pozwalająca nie tylko na zaspokojenie potrzeb własnych, lecz także odprowadzenie nadwyżki do sieci. Ma to znaczenie dla kolejnego kroku, którym będzie:
 • Analiza ekonomiczna.
Na tym etapie brane są pod uwagę:
 • Źródła finansowania inwestycji;
 • Przewidywane ceny energii elektrycznej w przyszłości;
 • Prognoza wydajności instalacji;
 • Metody rozliczeń z zakładem energetycznym.
 
 Z powyższego jasno wynika, że audyt instalacji fotowoltaicznej jest niezbędny dla prawidłowej oceny opłacalności całego przedsięwzięcia, przysparzając jedynie samych korzyści inwestorowi.
 
 Odpowiedzi na wszelkie rodzące się pytania w zakresie działania, wyceny lub umówienia spotkania można uzyskać za pośrednictwem formularza kontaktowego, udostępnionego przez całą dobę.
 
Materiał Partnera
 
Vote it up
140
Podoba Ci się ten artykuł?Zagłosuj na niego!