FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

Jak kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta?

Jak wyszukujemy adresy potencjalnych klientów?

Jak odpowiedzieć na otrzymaną pocztą ofertę promocyjną?

W jaki sposób można wziąć udział w loterii?

W jaki sposób odbywają się losowania nagród?

Czy można uczestniczyć w przebiegu losowania?

Co zrobić, jeśli się nie otrzymało miesięcznika Reader’s Digest?

Jakie publikacje oferujemy?

Czy można złożyć zamówienie na książkę, jeśli nie otrzymało się od nas oferty?

Jak długo trzeba czekać na realizację zamówienia?

Jak sprawdzić, czy otrzymana informacja o wygranej w loterii jest prawdziwa?

 

Jak kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta?
Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00.

Tarsago Polska Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
przegródka pocztowa 5
00-965 Warszawa 22

tel. 22 133 42 42 (pon - pt 9.00-17.00)

Najszybciej rozwiążemy każdy problem, znając numer klienta, który można odnaleźć na wszystkich dokumentach otrzymywanych od naszej firmy.

 

Jak wyszukujemy adresy potencjalnych klientów?
Wyszukiwanie adresów zlecamy wyspecjalizowanym firmom. Tarsago Polska Sp. z o.o. kupuje lub wypożycza bazy adresowe od innych firm. Jest to dokonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Jak odpowiedzieć na otrzymaną pocztą ofertę promocyjną?
Odpowiedź prosimy odesłać w załączonych do naszej oferty kopertach. W przypadku braku koperty zwrotnej odpowiedź należy odesłać na adres:

Tarsago Polska Sp. z o.o.
przegródka pocztowa 5
00-965 Warszawa 22

Tarsago Polska Sp. z o.o. działa w oparciu o następujące zasady: najpierw do wytypowanych osób przesyłane są propozycje wydawnicze. Adresaci propozycji mogą wyrazić zainteresowanie propozycjami poprzez odesłanie odpowiedniego certyfikatu lub zaznaczenie na certyfikacie odpowiednich informacji. Wszystkie odesłane odpowiedzi, zarówno wyrażające zainteresowanie produktem i loterią (odesłane jako odpowiedzi na TAK) oraz te, które nie wyrażają zainteresowania produktem (odesłane jako odpowiedzi na NIE), stanowią dowód udziału w loterii organizowanej przez Tarsago Polska. W przypadku zainteresowania propozycją adresat otrzymuje od wydawnictwa przedstawione w ofercie publikacje wraz z blankietem wpłat. W przypadku chęci nabycia produktu adresat uiszcza opłatę zgodnie z blankietem.

 

W jaki sposób można wziąć udział w loterii?
Aby uczestniczyć w konkursie, należy odpowiedzieć na otrzymaną ofertę, a następnie postępować zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami.
Biuro Obsługi Klienta prowadzi listę osób, które chcą otrzymać naszą ofertę. Zostanie ona wykorzystana przy następnej wysyłce promocyjnej. Należy więc telefonicznie lub listownie zgłosić swoje dane adresowe.

 

 W jaki sposób odbywają się losowania nagród?
Losowania odbywają się raz w roku pod nadzorem notariusza oraz komisji losującej. Notariusz sporządza protokół z losowania, natomiast listy zwycięzców są ogłaszane w miesięczniku "Reader’s Digest", a także udostępniana każdemu, kto w formie pisemnej zwróci się do naszego Biura Obsługi Klienta.

 

Czy można uczestniczyć w przebiegu losowania?
Skład komisji losującej określony jest w Regulaminie i nie ma możliwości, aby zaprosić wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć przebieg losowania.

 

Co zrobić, jeśli się nie otrzymało miesięcznika "Reader’s Digest"?
Jeżeli klient nie otrzymał magazynu do 10. dnia danego miesiąca, powinien powiadomić Biuro Obsługi Klienta.

Natychmiast wyślemy brakujący egzemplarz. Jeśli adres pocztowy jest prawidłowy, prosimy także sprawdzić sposób doręczania na poczcie.

 

Jakie publikacje oferujemy?
Tarsago Polska Sp. z o.o. oferuje miesięcznik „Reader's Digest”, książkowe kompendia wiedzy z różnych dziedzin, serię beletrystyczną „Książki wybrane”, książki kucharskie, poradniki ogrodnicze i książki dla dzieci oraz albumy muzyczne i zestawy filmów wideo.

 

Czy można złożyć zamówienie na książkę, jeśli nie otrzymało się oferty od Tarsago Polska?
Tak. Można złożyć zamówienie nawet, jeśli nie otrzymało się od nas oferty. Wystarczy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

 

Jak długo trzeba czekać na realizację zamówienia?
Zamówienia są realizowane w ciągu 14 dni. Jeśli termin realizacji przekracza 14 dni wówczas klient zostaje poinformowany o terminie dostawy.

 

Jak sprawdzić, czy otrzymana informacja o wygranej w loterii jest prawdziwa?
Osoby, które są laureatami naszej loterii, są informowane o wygranej listem poleconym. Cechą charakterystyczną jest papier z logo naszej firmy i podpis Przewodniczącego Komisji Losującej. Dodatkowo informację tę można potwierdzić, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta.