Czy szef może rozwijać talenty swoich pracowników?

Szef najczęściej postrzegany jest jako osoba zarządzająca zespołem ludzi, rozdzielająca zadania między pracownikami oraz monitorująca ich wykonywanie. Takie podejście jest jak oczywiście prawidłowe, niemniej jednak pracodawca, podejmując określone działanie i decyzje, może także korzystnie wpłynąć na rozwój osobisty swoich podwładnych, tym samym zwiększając ich poczucie własnej wartości i pewność siebie.

Oczekiwania a rzeczywistość
Zanim rozpoczniemy pracę na konkretnym stanowisku, najczęściej musimy wziąć udział w niekiedy wieloetapowej rekrutacji. Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie aplikacji biorą pod uwagę w głównej mierze posiadane przez nas kwalifikacje, umiejętności oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, które ma być niejako potwierdzeniem predyspozycji do pełnienia określonej funkcji.

Kiedy dowiadujemy się, że zostaliśmy wybrani spośród morza kandydatów, nie posiadamy się ze szczęścia. Niestety, czasem rzeczywistość rozmija się z naszymi oczekiwaniami, a narastającą frustrację dodatkowo potęguje świadomość, że przy wykonywaniu codziennych obowiązków tak naprawdę nie wykorzystujemy swoich największych atutów, a upragniony rozwój osobisty co najmniej nie postępuje.

Kluczowa rola szefa
Dla wielu osób zaskoczeniem może być fakt, że rozwiązanie tego problemu nie spoczywa jedynie na naszych barkach. Okazuje się bowiem, że talenty i mocne strony pracowników z powodzeniem może rozwijać nikt inny, jak szef. W jaki sposób? Przede wszystkim dostosowując zakres obowiązków do umiejętności podwładnych i osób rekrutowanych na dane stanowisko, a ponadto właściwie rozdzielając między pracownikami zadania, dzięki którym będą mogli się wykazać, wykorzystując swoje niekwestionowane zalety.

Ta sztuka nie może się jednak udać, jeśli pracodawca lub manager nie będą zdawali sobie sprawy, jakie cechy charakteru wyróżniają poszczególnych podwładnych. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że codzienna współpraca nie zawsze pozwala na ich dokładne określenie, a tym samym odpowiednie zagospodarowanie dostępnych zasobów, jakimi w pewnym tego słowa znaczeniu są talenty pracowników.

Korzyści dla obu stron
Doskonałą metodą, pozwalającą poznać dominujące cechy oraz mocne i słabe strony charakteru podwładnych, jest przeprowadzenie testu osobowości, który w swojej ofercie posiada firma Strengths Expert. Z opracowanego po przeprowadzaniu badań raportu można odkryć, jakie wrodzone zdolności i talenty charakteryzują naszych pracowników oraz dowiedzieć się, w jaki sposób można je wykorzystać na płaszczyźnie zawodowej. Dzięki temu szef zyskuje większe pole do manewru przy rozdzielaniu zadań, a dostosowując ich zakres do umiejętności podwładnych dba o ich rozwój osobisty oraz satysfakcję z wykonywania powierzonych obowiązków.

Szef nie musi być znakomitym psychologiem ani trenerem rozwoju osobistego, aby zapewnić swoim pracownikom warunki do samodoskonalenia. Co więcej, proces ten może przebiegać równolegle z wykonywaniem przydzielonych zadań, zgodnych z celami i misją przedsiębiorstwa. Cała tajemnica tkwi w umiejętnym zarządzaniu pracą zespołu, właściwym gospodarowaniu posiadanymi zasobami oraz odpowiednim motywowaniu podwładnych.

Vote it up
489
Podoba Ci się ten artykuł?Zagłosuj na niego!