Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zawodzi?

Nie jesteś zadowolony z dotychczasowej współpracy z firmą ubezpieczeniową? Masz wątpliwości, czy podpisanie z nią umowy na kolejne 12 miesięcy jest dobrym pomysłem? Masz w tym zakresie szereg możliwości wyboru. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest bowiem bardzo konkurencyjny i zdecydowanie sprzyja ubezpieczonym.

Ubezpieczenia dobrowolne AC, assistance i NNW wygasają wraz z ostatnim dniem ważności polisy. Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej trzeba natomiast wypowiedzieć. Zgodnie z obowiązującym prawem – i wynikającą z niego zasadą ciągłości ubezpieczenia – polisy OC odnawiają się automatycznie.

Jaki obowiązek ustawowy?

Obowiązek wypowiedzenia polisy OC wynika wprost z art. 28 pkt 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjny i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Czytamy w nim, że: Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (...). Zatem jeszcze przez końcem okresu obowiązywania dotychczasowej umowy – a konkretnie na jeden dzień przed tym terminem – musimy ją skutecznie wypowiedzieć. Wypowiedzenie powinno być złożone w siedzibie ubezpieczyciela, u jego agenta bądź wysłane pocztą (decyduje data nadania przesyłki – stempla pocztowego). Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają też możliwość dokonania wypowiedzenia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Nie musimy z kolei wypowiadać umowy OC, którą otrzymaliśmy po poprzednim właścicielu pojazdu. Taka polisa wygasa bowiem wraz z ostatnim dniem jej ważności i nie przedłuża się automatycznie.

A co z pakietem ochronnym?

Pakiet dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych – AC, assistance oraz NNW – wygasa wraz z ostatnim dniem ważności umowy. Przed tym terminem powinniśmy zatem pomyśleć o nowej ofercie, a do rozeznania na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych bardzo przydatna będzie porównywarka rankomat.pl.

W tym przypadku zupełnie na co innego powinniśmy zwracać uwagę. O ile ubezpieczenie OC jest standardowe u wszystkich ubezpieczycieli (jego zakres ochrony jest regulowany prawem) i jego zakup powinien być uwarunkowany głównie atrakcyjniejszą wysokością składki, o tyle pakiet ubezpieczeń dobrowolnych pozwala na większą swobodę działania. Co ważne, przy jego zakupie cena nie powinna być już najważniejszym kryterium wyboru. Ważna jest nie tylko dobra opinia ubezpieczyciela na rynku, ale przede wszystkim oferowany przez niego zakres ochrony. Chodzi o konkretne sytuacje, za które ubezpieczyciel odpowiada, bądź te, które są wyłączone z jego odpowiedzialności.

Zakres ubezpieczenia warto jest przy tym dobrać stosownie do własnych możliwości finansowych i – przede wszystkim – potrzeb. Przeprowadzona w ten sposób optymalizacja pozwala na:
• wybranie najbardziej atrakcyjnych (z naszego punktu widzenia) opcji ubezpieczenia,
• uniknięcie płacenia za te opcje ubezpieczenia, o których wiemy, że nigdy nie wykorzystamy (np. nie podróżujemy poza granicami kraju samochodem).

Vote it up
617
Podoba Ci się ten artykuł?Zagłosuj na niego!