Kontakt

 

Adres firmy:

 

Tarsago Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41 (budynek Saturn)
02-672 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070510, NIP 526-10-01-610, kapitał zakładowy 8.081.000 zł

 

*Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, zapraszamy do naszego Biura Obsługi Klienta.