Szkolne NNW, polisa posagowa, ubezpieczenie rodzinne - jaka ochrona dla dziecka?

Na rynku ubezpieczeniowym istnieje co najmniej kilka produktów dedykowanych najmłodszym. To od rodziców, a także ich sytuacji materialnej i liczby dzieci zależy, jaka polisa będzie najbardziej odpowiednia. Do wyboru są trzy rodzaje: ochronna, oszczędnościowa i inwestycyjna.
 
W praktyce podział ten oznacza różną wysokość składki - najmniej kosztuje ubezpieczenie grupowe, do którego zalicza się polisa NNW, popularna w szkołach. Głębiej do kieszeni trzeba sięgnąć w przypadku polisy posagowej, ale tu jest gwarancja zwrotu części wpłacanej składki. Również większe wydatki dotyczą polis inwestycyjnych, choć te są przeznaczone dla rodziców z większym zapasem gotówki.
 
 
Minimalna ochrona za grosze - szkolne NNW
 
W wyborze ubezpieczenia dla dziecka wielu rodziców wybiera drogę na skróty, powierzając tę kwestię szkole. A ta najczęściej bazuje na umowie z jednym ubezpieczycielem, który za 20-30 zł rocznie oferuje ochronę finansową w razie nieszczęśliwego wypadku. Gdy jednak przyjrzeć się takiej ofercie bliżej, okazuje się, że co prawda wysokość składki wygląda atrakcyjnie, ale zawartość ubezpieczenia już nie.
 
Jeśli już wybrana ma być szkolna polisa NNW, warto sprawdzić taki produkt indywidualnie. Posiada go m.in. Generali w ramach pakietu i 4 wariantów ochrony za:
 
pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
pobyt w szpitalu wskutek zatrucia
rehabilitację lub leczenie,
śmierć rodziców,
wstrząśnienie mózgu,
zdiagnozowanie sepsy.
 
W szkolnej polisie NNW kluczowa jest nie tylko wysokość składki czy zakres ochrony, ale przede także suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, na jaką można liczyć od towarzystwa. Trzeba przyznać, że za 30 zł rocznie sumy nie będą wygórowane - to od 200 zł (pogryzienie przez zwierzęta) do 10 000 zł (śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją).
 
Polisa NNW dla dziecka jest i tak produktem najtańszym, gdzie cena za 12 miesięcy ochrony nie przekracza 200 zł. A w tym zakresie dziecko może liczyć na inne świadczenia (na podstawie oferty Generali):
 
300 zł - pobyt w szpitalu wskutek choroby,
3000 zł - czasowa niezdolność do pracy lub nauki,
20 000 zł - uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 
W najszerszym pakiecie także sumy ubezpieczenia są proporcjonalnie wyższe, np. 50 000 zł (śmierć) czy 10 000 zł (oparzenie lub odmrożenie ciała).
 
 
Oszczędności na dorosłe życie - polisa posagowa
 
W przeciwieństwie do polisy NNW, gdzie składka obejmuje wyłącznie ochronę życia i zdrowia dziecka, ubezpieczenie na życie z www.rankingubezpieczennazycie.pl posagowe zapewnia, oprócz ochrony, także oszczędności. To proste - co miesiąc rodzic wpłaca określoną kwotę, która jest dzielona na 2 części. Kwota ta jest znacznie wyższa, niż wspomniane 30 zł, jednak część oszczędnościowa pozostaje na specjalnym koncie polisowym do końca trwania umowy.
 
Proporcje między ochroną a oszczędnościami można dowolnie kształtować albo skorzystać z gotowych rozwiązań. Nationale-Nederlanden proponuje miesięczną składkę tańszą i droższą:
 
167 zł - z tego 50 zł jest gromadzone na polisie, w razie śmierci rodzica dziecko otrzyma 100 000 zł, za złamanie/zwichnięcie 30 000 zł, a za trwałe inwalidztwo po wypadku do 50 000 zł. Pakiet obejmuje również poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu i niezdolność do samodzielnego życia,
 
617 zł - tu 100 zł trafia na konto polisowe, a dzięki reszcie środków ubezpieczone dziecko może liczyć na znacznie wyższe świadczenia, np. aż 1 000 000 zł za śmierć rodzica, 50 000 zł za złamanie/zwichnięcie czy 200 000 za trwałe inwalidztwo po wypadku.
 
Polisa posagowa to rozwiązanie nie tylko doraźne, ale i przyszłościowe, bo na koniec umowy dziecko otrzymuje nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wysokość zgromadzonego kapitału zależy oczywiście od składki, jej proporcji, a także długości trwania umowy - rozkładając płatność na np. 15 lat uda się zaoszczędzić pokaźną sumę bez nadwyrężania domowego budżetu.
 
 
Ochrona, oszczędzanie albo inwestycja - ubezpieczenie rodzinne
 
Produktem najbardziej wszechstronnym jest polisa na życie dla całej rodziny. To przykład ubezpieczenia na życie przez internet na www.rankingubezpieczennazycie.pl. Jedna składka może obejmować nawet 10 spokrewnionych ze sobą osób i chociaż wydaje się, że takie ubezpieczenie ma charakter grupowy, to zasada działania jest identyczna jak w indywidualnym ubezpieczeniu. To znaczy, że każdy współubezpieczony może mieć dopasowane rozszerzenia, wysokość sumy ubezpieczenia itp.
 
W ramach ubezpieczenia rodzinnego chronione może być również dziecko, ale to nie koniec, bo do takiej polisy często stosuje się program oszczędnościowy (działa jak polisa posagowa) czy inwestycyjny - tu składka jest również dzielona na 2 części. Z jednej strony istnieje ryzyko inwestycyjne, ale z drugiej można pomnożyć składki wpłacane na dziecko.
 
W wersji typowo ochronnej polisa rodzinna jest produktem korzystnym finansowo przy posiadaniu kilkorga dzieci. Umowa, proponowana przez TU Warta "Dla Ciebie i Rodziny", obejmuje te zdarzenia, które są obecne w polisach grupowych dla firm - np. narodziny dziecka. Także wysokość składki nie jest zaporowa, bo składki zaczynają się już od 33 zł miesięcznie.
 
Materiał Partnera
Vote it up
345
Podoba Ci się ten artykuł?Zagłosuj na niego!